Keramika včera, dnes a zítra

Pojem keramika
Základem všeho je kaolín. Už pralidé přišli na to, že se z něj dají vyrábět různé užitečné věci a nástroje, neboť hlína byla velice tvárná, nevypálené výrobky však neměly dlouho životnost. Předměty z keramiky se nejdříve jenom sušily, až později přišli lidé na to, že déle vydrží po vypálení, které je prováděno při teplotě zhruba kolem 930ºC. Takové výrobky pak mívaly hnědé či červené zabarvení.
keramické formy.jpg
Historie keramických výrobků v České republice
Historie keramiky sahá do dob před naším letopočtem, předměty do té doby byly zhotovovány především z kamene a ze dřeva. První výtvory se tvarem podobaly mísám. Čechy byly vždy známy hrnčířstvím, o tom svědčí dochované nálezy archeologů. S rozmachem průmyslu počátkem století devatenáctého se rozvinula i výroba keramiky, a to hlavně v oblastech bohatých na nerostné suroviny, jednalo se o oblast dnešních Západních Čech, kde se vyskytovaly zdroje jílu. S tím souvisel také vznik keramických dílen. Kvalita výrobků z keramiky byla na vysoké úrovni a nabídka byla bohatá.
muž a keramika.jpg
Keramika a životní prostředí
Z pohledu nejen ekologa stojí za úvahu i to, jak je to s keramikou v souvislosti s dopadem na životní prostředí. Co se týká vody, dopad není téměř žádný, usazeniny se dají dále zpracovat a voda po vyčištění opět slouží k další výrobě. Zbytky z výroby se do ní opět vrací. Dá se tedy říci, že k přírodě je tato forma výroby velice šetrná.
Domácí výroba
Keramický výrobek si můžete zkusit vyrobit i sami doma, nemusíte se bát, že budete potřebovat nějaké zvláštní pomůcky a nástroje. Pro začátek můžete zkusit např. kurs výroby keramiky nebo knihu, kde naleznete nejen inspiraci, ale i návody. Vytvořit si tak můžete doplňky do domu nebo dárky pro své nejbližší.
Keramické výrobky mají jistě svoji budoucnost související s rozvojem technologických postupů a s přetrvávajícím zájmem o tyto produkty.