Asistent pedagoga

V posledních letech přibývá těch, kteří se rozhodli pro kariéru asistenta pedagoga. Těch profesí narostlo a to díky tomu, že stát na ně našel alespoň pár korun. Určitě i u vás na škole byste nějakého toho asistenta našli.

učitelka s úsměvem

Asistenti jsou nejčastěji ženy, které se ve školách věnují dětem, které mají speciální vzdělávací potřeby. Může se jednat o nadprůměrné jednání, poruchy učení či chování, hendikep apod. Asistenti opravdu ve školách nejsou pouze pro mentálně nemocné děti.

Někdy se může stát, že se nadání a porucha vyskytují současně. Dítě, které má poruchu autistického spektra, může mít sice problémy, ale může jednoduše vyhrát matematickou olympiádu.

Asistent je sice nutný pro samotného žáka, který trpí nějakou poruchou, ale za to může být i velmi užitečný pro spolužáky. Asistent totiž ostatní děti může mnohé naučit. Například to, jak se zachovat, když jim dítě sní svačinu, kterou měli na lavici apod. I díky tomu se mnohem více zlepší vztahy.

Jestliže jste si i vy mysleli, že asistenti musí absolvovat nějakou speciální pedagogiku, pak jste na omylu.

Na samém začátku byly učitelé proti asistentům. Tvrdili, že to vždy šlo i bez nich. Dnes je to ale pro všechny velkou úlevou. Stejní učitelé už by to ani jinak nechtěli.

Přítomnost více dospělých v jedné třídě, je v jiných zemích běžná. U nás je to ale zatím jiné. Je potřeba, abychom si na to zvykli. Učitelům by ještě mimo třídu měli s dětmi pomáhat i psychologové.

Platy asistentů nejsou nijak vysoké, takže je velmi těžké v této profesi udržet lidi, kteří jsou šikovní. Pokud je ale ředitel kreativní a také vstřícný, pak je to možné.
kniha u tašky

Co se týká vzdělání, je potřeba mít ukončené střední vzdělání, které je zakončeno maturitní zkouškou a odpovídá pedagogickému vzdělání. Vystačili byste si ale i s kvalifikačním kurzem pro asistenty pedagoga. Každý kurz je ale jiný. Některé jsou velmi teoretické a některé se snaží být co nejvíce praktické.