Jazykové vzdělání

Perfektní znalost cizího jazyka, především angličtiny je v dnešní době opravdu nutností. S trochou nadsázky, i uklízečka veřejného WC, se musí domluvit v práci anglicky. Většina mladých lidí si toto uvědomuje, protože chtějí mít dobrá a dobře placená pracovní místa, vzdělávají se jazykově i po ukončení studia na střední škole. A jaké vlastně mají možnosti?

otázka nad knihami

Roční pomaturitní studium cizího jazyka zakončené státní zkouškou. Když se mladí rozhodnou pro tuto možnost, po maturitě další školní rok nastoupí k dalšímu vzdělávání, kdy se čtyři a více hodin denně věnují studiu jazyka, nemají povinnost chodit do práce, ale často je toto studium placené a musí si přivydělávat na studium jazyka na brigádách.
hromada slovníků

Studium jazyka v rámci vysokoškolského vzdělávání. K tomu není co dodat, studenti mají cizí jazyk zapsaný mezi přednáškami, aby dosáhly dostatečného studijního kreditu a vysokou školu mohli úspěšně dokončit. Dnes se již nabízí vysokoškolské studium i u nás v cizím jazyce, především v angličtině probíhá vysokoškolská výuka všech předmětů.

Večerní studium při zaměstnání. To jsou obvykle večerní či odpolední jazykové kurzy, různé kvality a zakončené obvykle certifikátem o absolvování, případně státní jazykovou zkouškou.

Samostudium doma. Forma nejméně výhodná, protože obvykle chybí protějšek, se kterým se budete cvičit i v mluveném projevu.
list slovníku

Zbývá nám forma jazykového vzdělávání, kdy dotyčný odjede například na půl roku nebo rok přímo do země mluvící jazykem, jenž chce studovat a studuje jaksi v přirozeném prostředí daného jazyka a země, kde nemá jinou možnost, než se snažit v cizím jazyce domluvit. Často je tento pobyt spojen s nějakou prací, který dotyčný v zahraničí po dobu pobytu vykonává, aby tak uhradil svůj pobyt a ještě si vydělal něco navíc. K tomu je ovšem potřeba dostatek kuráže a odvahy.