Jak poznáte, jestli jste introvert nebo extrovert?

Introvertní a extrovertní označení osobnosti je u nás velmi nadužívané. Možná proto obsahuje tolik vlastností, které jsou oběma typům přisuzovány. Je jich celá řada, některé jsou podložené odbornými studiemi psychologů a jiné nejsou nic jiného než stereotypy, které napsal prostě sám život.
Přemítáte někdy nad tím, co vlastně obě tyto tendence znamenají? Jedná se o osobnostní rysy, které se v různé míře vyskytují v různém poměru u každého z nás. To znamená, že jste-li introvert, můžete i přesto vykazovat některé extrovertní rysy, pouze ve snížené míře.
Intro = uzavřený. Extro = otevřený. Od toho, zda jste na samém prvopočátku spíše samotář nebo společenský typ, se odvíjí také všechny ostatní vlastnosti.
Který z nich na vás lépe sedí?
tři holky v trávě
Introvertní typ
· Když přijdete domů z večírku, nepotřebujete svému protějšku vyprávět, co se dělo.
· Váš domov je uklizený, nemáte mnoho věcí, jste spíše minimalista a máte rádi pořádek.
· Když přijdete v pondělí do práce, nechrlíte hned na kolegy informace o tom, jaký jste měli víkend.
· Když se vám stane něco skvělého, nejdříve se z toho radujete sami a až poté to sdělíte svému okolí.
· Dobře si vybíráte, které informace o svém osobním životě vypustíte mezi své přátele a rodinu.
· Spíše přemýšlíte, než mluvíte. Dříve, než něco řeknete, potřebujete si to promyslet.
· Nejste impulzivní.
· Nemáte rádi přehnanou pozornost.
· Jste rádi sami.
upitá káva
Extrovertní typ
· Máte rádi lidi. Nesnášíte být o samotě, ticho vás deptá.
· Když přijdete na večírek, jste středem pozornosti. A když z něj odcházíte, zábava zde uvadá.
· Cokoli se vám stane, sdílíte se svým okolím. Ať už se jedná o partnera nebo řidiče autobusu.
· Úklid vás mnohdy zdržuje, doma máte plno věcí, ke kterým máte citový vztah a nechcete se jich zbavovat.
· Co na srdci, to na jazyku. Dříve mluvíte, než myslíte.
· Ne s každým vyjdete. Jsou lidé, na které jste možná příliš hr.
· Hodně gestikulujete a mimika je vaším sebevyjádřením.