Jak vypadají on-page faktory?

SEO optimalizace se skládá z mnoha jednotlivých kroků. To, jak se ukážete vyhledávači záleží na tom, zda vás navrhne uživatelům jako relevantní výsledek či nikoli. Tento speciální druh marketingu se neustále rozvíjí a už dávno nestačí mít jen dobrý titulek. Potřebujete mnohem více a my se nyní podíváme na to, co patří mezi faktory seo on page https://www.seolight.cz/.
počítač Apple

Titulek

Tohle je první, co každý vidí, a to včetně vyhledávače. Proto se na něj musíte hodně soustředit. Neměl by mít více jak 50 až 60 znaků. Na druhou stranu ovšem musí být výstižný, stručný a měl by obsahovat klíčové slovo či brand. Ideálně hned obojí.

Meta description

Text skrývající se pod tímto termínem najdete při vyhledávání hned pod titulkem. Jedná se o stručný popis webu, ve kterém by se uživatel měl dozvědět o obsahu dané stránky. Může se přitom jednat o jednu větu, ale i krátký odstavec. Nezapomínejte vytvořit jedinečný text pro každou stránku zvlášť.

Popisy obrázků

Najdete je všude a většina lidí si jich všimne jako prvních. Google pracuje s tzv. atribut alt. Sám totiž nepozná, co na obrázku je. Proto mu to musíte sami říct. Atribut alt je text, který odpovídá obsahu ilustrace. Stačí přitom zapsat jen dvě nebo tři slova.
pracovní stůl laptop

Veškeré odkazy

Pro digitální marketing jsou odkazy velice důležité. Všechny by měly být výstižné tak, aby robotovi co nejlépe řekli, o čem konkrétní stránka je. Nemělo by se přitom jednat o dlouhý text. Obecně je můžeme rozdělit do tří skupin, a to:

  • interní – vedou uživatele z jedné stránky na jinou v rámci jednoho webu,
  • externí – vedou z vašeho webu na jiný,
  • zpětné – vedou z cizího webu na váš.

Navigace na stránce

Navigace je takové menu, ve kterém se bude dobře orientovat robot i návštěvník. Využít můžete běžnou vertikální a horizontální navigaci, ale také drobečkovou verzi. Obecně se doporučuje vytvořit tzv. sitemap, díky které se Google na vaší doméně dobře vyzná.