Revize elektrospotřebičů vám může zachránit majetek i život

Revize elektrospotřebičů https://revize-elektro-revtech.cz/elektrospotrebice/ musí ze zákona nechat provést podnikatelské subjekty, ale nikoli domácnosti.

Proč nejsou revize elektrospotřebičů v domácnosti povinné

Zákon na ochranu soukromí musí pamatovat na veškeré detaily právního řádu. Uvědomují si to zejména lidé, kteří mají co do činění s uchováváním a zpracováváním osobních informací osob, s nimiž uzavírají smluvní vztahy. Soukromí je nedotknutelné nejen v elektronické a tištěné podobě, ale i v té hmotné. Není zkrátka možné, aby bylo soukromé vlastnictví předmětem veřejného zájmu, a to se týká i revizí spotřebičů, za něž odpovídá pouze vlastník, který neprovozuje žádnou podnikatelskou činnost, a spotřebiče užívá ve své vlastní domácnosti. Je za ně zodpovědný pouze on, případně jeho blízcí, rodina a přátelé, tedy osoby, mezi nimiž neexistuje žádný pracovně právní či obchodní vztah.

elektrické spotřebiče

Něco jiného je ovšem např. plynová karma v bytovém domě, která je napojena na centrální komínový systém, jenž je součástí společného vlastnictví. Tam by měly být prováděny revize plynových spotřebičů pravidelně, a měly by být povinné, neboť je zde ve hře zdraví a život, případně majetek všech vlastníků a nájemníků bytového domu.

hořící dům

Revize elektrických spotřebičů jsou povinné pouze pro podnikatele a živnostníky, včetně malých rodinných subjektů, kde tito lidé a jejich zaměstnanci či klienti přichází do styku s různými typy spotřebičů, jako jsou elektrické nářadí a přístroje, varné konvice, sporáky, chladničky, elektrické přímotopy a kotle, výpočetní technika, svítidla, zásuvky atd.

Těchto služeb mohou samozřejmě využít i běžné domácnosti, kterých se sice netýká legislativa, ale jde tu hlavně o lidské zdraví a mimo jiné i o prevenci před vznikem požáru. Revizní technik totiž může odhalit skryté vady nebo opotřebení či technické závady, k nimž došlo v běhu času, a vy si jich vůbec nemusíte všimnout. Kupříkladu vadná přívodní šňůra nebo hrozící zkrat v kontaktech vás mohou i smrtelně zranit.